Page 37 - Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Język polski. Matura 2015
P. 37

Egzamin pisemnyna poziomierozszerzonym
Czas trwania: 180 minut

Wypracowanie sprawdzajce
umiejtno formuowania duszej

wypowiedzi pisemnej w zwizku
z doczonymi tekstami kultury
w wybranej przez zdajcego formie:
wypowiedzi argumentacyjnej

lub interpretacji porównawczej
SHUTTERSTOCK
PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42