Page 16 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 16

1c       Meet my family
                     Making friends
                                                  Grammar Guide
     Comprehension                    Grammar                docwiczenia.pl
                                                  Kod: A4EACJ
     1 Uzupełnij dialog.                3  Wpisz brakujące formy czasownika be.
                                 Następnie połącz pytania z odpowiedziami.

                                 1 What           a Yes, I am.
                                   your name?
                                 2      you new    b In May.
                                   here?
                                 3 I      twelve.   c It’s Kate.

                                   What about you?
                                 4      you from   d I’m eleven.
                                   Canada?

                                 5 When       your  e My name is
                                   birthday?          Sara.

                                 6 Who      your   f No, I’m from
       Max: Hi, (1)  are   you new here?         best friend?        England.
       Lara:  Yes, I am. My name is Lara.       4 Wpisz brakujące wyrazy w pytaniach.
          (2)       is your name?         1  What ‘s your name?

       Max: I’m Max. Nice to meet you.
          (3)      are you from?         2     are you from?
       Lara: I’m from Canada.               3     old are you?

       Max: How (4)       are you?         4     ‘s your birthday?
                                 5
                                      ’s your best friend?
       Lara: I’m eleven. What about you?
       Max: I’m twelve.                5 Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 4.
       Lara: (5)      is your best friend?      1 My name is
       Max: Tom.                      2

                                 3
     2  Ponumeruj zdania w dialogu we właściwej
       kolejności.                     4
         Peter:  Oh, really? My best friend is Polish.  5
             He’s from Kra … Krak ….
          Adam:  I’m ten, too. Are you from England? 6  Z podanych słów ułóż pytania.
          Peter:  Hi, I’m Peter. What’s your name?   1 from? / you / Where / are
          Peter:  No, I’m from Australia. And you?
          Peter:  I’m ten. What about you?       2 birthday? / When / your / is
          Adam: I’m from Poland.

          Adam: Kraków! Kraków is a beautiful city.   3 old / you? / How / are
          Adam:  My name’s Adam. Nice to meet you,
             Peter. How old are you?
                                 4 best / friend? / your / Who / is                                     Podręcznik: str. 17, ćw. 5


   14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21