Page 19 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 19

Grammar                       Communicate

                               8  Ponumeruj zdania we właściwej kolejności.
       Potrafię zastosować czasownik be, aby        Następnie przepisz dialog.
      mówić o sobie oraz pytać i odpowiadać
      na pytania o innych osobach i rzeczach.          a I’m Rosie. I’m new in school.
                                   b I’m from Canada.
     5 Zakreśl właściwe słowa.                 c Hi, I’m Tim. What’s your name?
       1 I am / are eleven.                  d  I’m eleven too. My birthday is in
       2 Is / Am I short?                     December.
       3 Is Sue tall? No, she isn’t / aren’t.         e How old are you?
       4 Am I fat? No, you isn’t / aren’t.           f  Nice to meet you, Rosie. Where are you
       5 This is my brother, Mike. He’s / She’s twelve.      from?

       6 Is / Are your dog friendly?              g Okay. Welcome to our school.
                                   h  I’m eleven. My birthday is in June. What
                       Score:   / 6       about you?


     6 Dopasuj odpowiedzi do pytań.             ? Podręcznik: str. 17, ćw. 4   Score:  / 8
       1  Are you tall?      a  Yes, she is.
       2  Is she clever?      b  Yes, I am.
       3  Is he friendly?     c  No, it isn’t.  Potrafię napisać informację o sobie.
       4  Am I funny?       d  No, he isn’t.
       5  Is your dog brown?    e  Yes, you are.
       6   Are you a good     f  No, I’m not.  Write
         swimmer?
                               9 Odpowiedz na pytania.
      ?  Podręcznik: str. 13, ćw. 5;
       str. 15, ćw. 7         Score:   / 6


      Potrafię zawierać nowe znajomości.           1 What’s your name?

     7 Zadaj pytania do podanych odpowiedzi.
                                 2 How old are you?

       1 My name is Karen.
                                 3 Where are you from?

       2 I’m eleven.
                                 4 When is your birthday?

       3 I’m from England.
                                 5 Who is your best friend?

       4 My birthday is in March.


       5 My best friend is Sam.
                       Score:   / 5  ?  Podręcznik: str. 17, ćw. 10 i 11 Score:  / 10


                                              Total score:  / 60                                                        17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24