Page 18 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 18

1 Test yourself


     Vocabulary                     3  Dopasuj opisy postaci do zdjęć. Jedno zdjęcie
                                 podano dodatkowo i nie pasuje do żadnego
      Potrafię mówić o mojej rodzinie.            opisu.
                                A      B       C      D
     1 Uzupełnij tabelę.

          Male       Female

        father       m


        b         sister               This is my sister, Susie. She’s got long brown
                                   straight hair and brown eyes. She’s quite
                                   short, but she’s very pretty.
        uncle       a
                                    That photo is my cousin, Michelle. She’s got
        son        d                 long, brown curly hair. She’s got blue eyes
                                   too. I think she’s beautiful.

        g         granddaughter            This is my other cousin, Steve. He’s got
                                   short, dark hair and dark brown eyes.
                                   He’s cool, but he isn’t very clever!
        cousin       c
                                                 Score:   / 3

       ? Podręcznik: str. 13, ćw. 4   Score:  / 6 * 4 Przeczytaj tekst i narysuj rysunki.
                                 My grandma and my grandad are on
      Potrafię opisywać ludzi.               the beach.

                                 This is my grandma. She’s got short, curly,
     2  Odszukaj w diagramie dziesięć           brown hair. She’s got nice blue eyes.
       przymiotników i zapisz je poniżej.
                                 She’s old, but she’s funny.

                L  O  N  G  S  S  F    That’s my grandpa. He’s very old and quite
                O  T  A  L  L  H  U    short. He’s got short grey hair and a beard.
                                 He’s got brown eyes and he’s got glasses.
                L  Z  K  Y  I O  N
                                 In the picture he’s got a blue hat.
                D  F  A  T  M  R  N

                Y  O  U  N  G  T  Y
                W  C  L  E  V  E  R
                C  U  R  L  Y  K  Z


       1            2
       3            4

       5            6
       7            8
       9            10


                      Score:   / 10   ? Podręcznik: str. 15, ćw. 5  Score:  / 6
   16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23