Page 15 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 15

Grammar Guide
     Grammar                docwiczenia.pl Communication
                        Kod: A4C1XW

     6  Połącz pytania i odpowiedzi.          10  Praca w parach.
       1 Is your brother short?  Yes, she is.       Uczeń A: przeczytaj polecenie na stronie 106.
       2 Are you clever?     No, he isn't.       Uczeń B: przeczytaj polecenie na stronie 114.
       3 Is his mum slim?     No, it isn't.
       4 Is your hair curly?   Yes, I am.         Is it a boy?      Yes, it is.

           Podręcznik: str. 15, ćw. 8

     7 Uzupełnij odpowiedzi na pytania.               Is he fat?       No, he isn’t.

       1 Are you tall?       No,  I’m not  .
       2 Is your hair dark?     No, it    .
       3 Are you clever?      No, I     .  11  Ułóż zdania z podanymi słowami.
       4 Is your grandma old?    Yes, she   .
       5 Is your dog brown?     Yes, it    .
       6 Am I funny?        No, you    .
       7 Is your uncle short?    No, he    .


     8  Uzupełnij brakujące pytania i odpowiedzi
       formami czasownika to be.

       1 Are you tall?        No, I    .
       2      your hair dark?  No, it    .
       3      you clever?    Yes, I    .
       4      your grandma old? Yes, she     .

           Podręcznik: str. 15, ćw. 9     Write

     9  Utwórz zdania z rozsypanych wyrazów.

       1 uncle / my / Peter / is / This
         This is my uncle Peter.

       2 isn’t / old / and / He / isn’t / he / young


       3 fat / is / My / tall / uncle / and


       4 and / clever / He / very / is / funny


       5 hair / red / is / short / His / and       6 glasses / has got / uncle / big / My

                                                        13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20