Page 14 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 14

1b       Meet my family
                     A tall and beautiful penguin

     Vocabulary

     1 Wpisz brakujące litery w słowach.        4 Połącz wyrazy o przeciwnym znaczeniu.
                                 1 tall      a fat
        amazing  i  d
                                 2 old       b stupid
                                 3 big       c straight
                                 4 slim      d short
                        c    k     5 clever     e young
                                 6 curly      f small


                               5  Dopasuj postaci do ich opisów. Jeden
                                 rysunek podano dodatkowo i nie pasuje do
                         s        żadnego opisu.

                                   A         B     w  n      p   g   n
                           Read
     Comprehension                docwiczenia.pl
                           Kod: A4UYKR
     2 Połącz fragmenty zdań.

       1 An emperor penguin    a and beautiful.      C          D
       2 It’s very tall      b has one egg.
       3 It has got        c  is an amazing bird.
       4 In the Antarctic     d keeps the egg warm.
       5 The mother penguin    e it’s very cold.
       6 The father penguin    f  small wings.


     Vocabulary

                                 1  Peter has got short dark wavy hair.
     3 Odszukaj i zakreśl przymiotniki.
                                   He’s slim. He’s quite funny, too.
        b i g t a l l s l i m o l d
                        f
                                 2  This is Laura. She’s got long,
                        u
                                   straight fair hair and blue eyes.
                        n
                                   She’s beautiful and clever.
                        n
                       y s m a l l f a t l o n g
        c
       u
       r
       l                          3  Here’s grandma. She’s got short,
        y b e a u t i f u l y o u n g             brown curly hair and brown eyes.
                                   She’s got glasses, too.


   12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19