Page 17 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 17

Sounds                       Communication

     7  Powtórz słowa i zakreśl wyraz, który jest    10  Praca w parach. Uzupełnij pytania.
       wymawiany inaczej. Następnie powtórz         Uczeń A: przeczytaj polecenie na stronie 106.
       rymowankę.
                                  Uczeń B: przeczytaj polecenie na stronie 114.
       who  where  we  which  what
                                  1             name?
                                  2             from?
                 Who walks there?         3       old       ?
                 Who walks where?         4            birthday?
                 Who walks in the house?      5             friend?
                 It’s only a mouse!


                                 What’s your name?    My name’s ...

     Comprehension

     8 Przeczytaj e-mail Melissy do koleżanki. Znajdź błędy w interpunkcji: brak kropek, przecinków,
       apostrofów i znaków zapytania. Następnie napisz poprawne zdania w e-mailu obok.       Hi Sally

       how are you Thank you for your email
       My best friend is liz shes from America
       Shes eleven years old Her birthday is
       in January Shes crazy about dogs

       Who is your best friend Email me soon!
       Love
       Melissa

     Write

    * 9 Napisz wiadomość e-mail o sobie.

       What’s your name?
       Where are you from?
       How old are you?
       When is your birthday?
       Who is your best friend?

                                                        15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22