Page 12 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 12

1a       Meet my family

                     Nice to meet you

     Vocabulary                       Vocabulary

     1 Wpisz brakujące litery w słowach.          4  Odszukaj nazwy członków rodziny.

                                  1  frtmotherlwe      mother
                                  2  hekfatherxcw
                                  3  milsisterert
                                  4  cascousinwer

                                  5  kuluncleret
                                  6  newauntpow
                                  7  jungrandsoney

     1 f            2 s
                                 5  Napisz nazwy członków rodziny
                                  o przeciwnej płci i utwórz pary.

                                  1  mother        father
                                  2  son
                                  3  grandfather
                                  4  brother

                                  5  aunt
                                  6  granddaughter
     3 f            4 e             7  sister


     Comprehension                     6  Uzupełnij tekst nazwami członków
                                  rodziny.
     2  Wpisz T (True) obok zdań prawdziwych i F (False)
       obok zdań fałszywych. Porównaj odpowiedzi       My family is very big. I live with my parents –
       z historyjką w podręczniku na stronie 12.      my mother and (1)        . I have
                                              father
       1 Mickey is Susie’s brother.         T   a (2)        . Her name is Jenny.
       2 Susie and Mickey are friends.            My (3)       is old. She’s my mum’s
       3 The shark isn’t Mickey.              mother. My mum’s father is my
       4 Bill is an explorer.               (4)        . His name is Gregory.
       5 Gordon is Bill’s uncle.               My mum also has a sister. She’s my
       6 Bill, Susie and Mickey are friends now.      (5)        Jane. Her husband is my
                                 (6)        David. They have
                                 a daughter – she’s my (7)       , Lily.
     3  Połącz odpowiednio zdania na podstawie       Lily has a brother. He is my (8)      ,
       historyjki na stronie 12.
                                 Philip.
       1 What’s that?       a  Nice to meet you.
       2 I’m Bill.        b  He’s an explorer.
       3 That’s Uncle Gordon.   c  It’s Mickey.

       4 It isn’t a shark.    d Wow! That’s
       5 My uncle is          fantastic!

        an explorer.       e  It’s not funny!
       6 Ha ha!          f  It’s a shark.
   10
   10
   10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17