Page 11 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 11

Clothes                      * 7  Narysuj swój portret. Narysuj ubrania, które
                                 masz na sobie. Następnie nazwij je.
     5  Dodaj brakujące litery i zapisz nazwy ubrań.
       1 jckt   jacket
       2 ht
       3 swtr
       4 sndls
       5 jns
       6 shrts     6  Popatrz na obrazki. Uzupełnij tekst
       właściwymi nazwami ubrań.

                               8  Uzupełnij zdania. Wpisz: This, That, These lub
                                 Those.
                                 1             2
                                     are my friends.      is my goldfish.


       Look at Katy, Rob and little Lilly.                    4
                                 3
      Katy has got a blue (1)        , a red

      (2)        and white (3)       .
      Little Lilly has got yellow (4)      ,

      an orange (5)        and red
      (6)        . Rob has got a grey

      (7)        , a red (8)       ,         are my books. Hey!      is my shoe.
      blue (9)        , brown
                                 5             6
      (10)        and a big black
      (11)        .
                                     sandals are        are funny hats.
                               too big.
                                                        9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16