Page 32 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 32

2 2 2   Woda występuje w trzech                     Obejrzyj fi lm


            stanach skupienia
                                            docwiczenia.pl
                                            Kod: T444AJ


       1  Wpisz w ramki, w jakich stanach skupienia i w jakich postaciach przedstawiono
         wodę na ilustracji. Następnie połącz ramki z odpowiednimi miejscami na ilustracji.                         ▶ Stan skupienia:

                         ▶ Postać:
                         ▶ Stan skupienia:

                         ▶ Postać:
                         ▶ Stan skupienia:

                         ▶ Postać:
       2 Wykonaj polecenia.
        a  Dobierz właściwe opisy do wymienionych zmian stanów skupienia wody. Wpisz
         w okienka odpowiednie litery.

         parowanie            A. zmiana stanu stałego w stan ciekły

         topnienie            B. zmiana stanu ciekłego w stan gazowy

         skraplanie            C. zmiana stanu gazowego w stan ciekły

         krzepnięcie           D. zmiana stanu ciekłego w stan stały

        b  Uzupełnij schemat w taki sposób, aby przedstawiał zmiany stanów skupienia wody.

                 parowanie


                            woda
                                   krzepnięcie


       30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37