Page 37 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 37

4 4 4   Obserwujemy pogodę
       1  Przeczytaj uważnie komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a na-
         stępnie wykonaj polecenia.
                     Prognoza pogody na czwartek
        W ciągu dnia najwyższa temperatura powietrza wyniesie: 0°C w Gdańsku,
        +8°C w Warszawie, – 3°C w Zakopanem. W Tatrach temperatura powietrza spad-
        nie nawet do –9°C. We wschodniej części Polski jest spodziewane niewielkie za-
        chmurzenie, a w zachodniej części kraju mogą wystąpić opady deszczu. Ciśnie-

        nie powietrza spada i jutro będzie się wahać od 1005 hPa we wschodniej części
        kraju do 990 hPa na zachodzie. Wystąpi silny, wschodni wiatr.
        a  Podkreśl w tekście komunikatu nazwy składników pogody i wpisz je do tabeli.

        b  Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy przyrządów meteoro-
         logicznych i jednostki miary. Uwaga: Jeśli nie ma możliwości mierzenia danego
         składnika pogody, wpisz znak –.


                       Przyrząd meteorologiczny
          Składnik pogody                       Jednostka miary
                         do jego pomiaru


        c  O którym składniku pogody nie ma mowy w tekście? Wpisz jego nazwę.
                                                   35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42