Page 27 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 27

Sprawdź się. Podsumowanie działu 1       2  Zaznacz właściwe zakończenia zdań. W niektórych zdaniach poprawne jest więcej
         niż jedno zakończenie.

        1  Obraz widzianego z góry obszaru, narysowany na płaskiej powierzchni w skali to

           plan.        szkic.          mapa.          rysunek.
        2  Aby narysować plan obiektu w skali 1 : 10, należy

           podzielić jego wymiary przez 10.       pomnożyć jego wymiary przez 10.

        3  Zapis 1 : 50 oznacza, że 1 cm na planie to w rzeczywistości
           50 m.        50 cm.          5 cm.          5 m.

        4  Na szkicu powinny znaleźć się

           informacja o tym, ile razy zostały pomniejszone rzeczywiste rozmiary.

           zarys i rozmieszczenie najważniejszych obiektów.

           strzałka wskazująca północ.
        5  Orientowanie mapy lub planu polega na tym, że kierunek północny na mapie zga-
         dza się z

           kierunkiem południowym na widnokręgu.

           kierunkiem północnym na widnokręgu.
        6  Wiedzę o przyrodzie możemy czerpać z

           książek.      obserwacji.       internetu.

        7   Niezależnie od pogody główne kierunki geograficzne możemy wyznaczyć za pomocą
           gnomonu.      kompasu.         własnego cienia.

        8  Do cech życia zaliczamy

           oddychanie.     uczenie się.       wzrost i rozwój.
        9  Ostatnim etapem doświadczenia przyrodniczego jest sformułowanie

           hipotezy.      pytania.         wniosku.
       10  Obiekty niewidoczne gołym okiem zaobserwujemy za pomocą

           kompasu.      mikroskopu.       lornetki.
       11  Jeśli staniesz przodem do kierunku północnego, za sobą na widnokręgu będziesz mieć

           południe.      wschód.         zachód.                                                   25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32