Page 36 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 36

DZIAł 2. PoZNAJEMy PoGoDę I INNE ZJAWISKA PRZyRoDNICZE       5  Marek pływał pontonem po jeziorze Wietrzno, korzystając jedynie z siły wiatru.

        a  Na podstawie ilustracji uzupełnij zdania informacjami o kierunku i nazwie wiatru.

       ▶  Gdy Marek płynął z przystani B do przystani A, wiatr wiał z kierunku

                                     . Był to wiatr                              .


       ▶  Gdy Marek płynął z przystani C do przystani D, wiatr wiał z kierunku

                                     . Był to wiatr                              .

       ▶  Gdy Marek płynął z przystani D do przystani C, wiatr wiał z kierunku

                                     . Był to wiatr                              .

       ▶  Gdy Marek płynął z przystani D do przystani E, wiatr wiał z kierunku

                                     . Był to wiatr                              .
        b  Zaznacz strzałką na rysunku, w którym kierunku popłynie Marek z miejsca, w któ-
         rym jest teraz, korzystając z wiatru południowo-wschodniego.
                                                N

                                             W     E


                                                S


       6  Ułóż z rozsypanki nazwy zjawisk pogodowych. Do każdego zjawiska dopisz właści-
         wą definicję.

          U H R A A G N


          Ć Z M A     I  E
       34
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41