Page 30 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 30

DZIAŁ 2. POZNAJEMY POGODĘ I INNE ZJAWISKA PRZYRODNICZE
       1 1 1   Substancje wokół nas
       1  Określ stan skupienia i właściwości substancji.


         Obserwacja         Określanie stanu skupienia i właściwości substancji za pomocą zmysłów

         Przygotuj: metalową łyżeczkę, kostkę mydła, sól kuchenną, wodę w słoiku, olej w słoiku.
         Przebieg obserwacji: Określ właściwości zgromadzonych substancji, uwzględniając ich stan
         skupienia, barwę i zapach.
         Wyniki obserwacji: Uporządkuj swoje obserwacje, zapisując je w tabeli.

            Substancja     Stan skupienia      Barwa        Zapach

             Metal
             Mydło

            Sól kuchenna
             Woda

              Olej
       2  Wpisz nazwy przedmiotów przedstawionych na ilustracjach we właściwe miejsca
         tabeli.
         Nazwa przedmiotu      Kruchość       Sprężystość     Plastyczność

                        tak          –          –

                         –           –          tak

                         –          tak          –       28
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35