Page 35 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 35

Składniki pogody       3  Wykonaj polecenia.

        a  Rozpoznaj i podpisz przedstawione na zdjęciach osady atmosferyczne.       A.                       B.                       C.
        b  Wyjaśnij, w jaki sposób powstaje każdy z przedstawionych osadów.

         A.


         B.

         C.         Dla dociekliwych

        c  Do każdego z osadów dobierz właściwy opis zmiany skupienia wody. Wpisz w okien-
         ka właściwe litery.

       ▶ zmiana stanu gazowego w stan ciekły

       ▶ zmiana stanu ciekłego w stan stały
       ▶ zmiana stanu gazowego w stan stały


       4 Rozwiąż rebus. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
             N

          NW     NE

        W         E
       ÓD  SW     SE                      KOR


             S

         Hasło:                                                   33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40