Page 28 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 28

DZIAł 1. PoZNAJEMy WARSZtAt PRZyRoDNIKA       3  Narysuj rysunek. Przesuwaj się o wskazaną liczbę kratek, zgodnie z podanym kie-
         runkiem geograficznym, od miejsca zaznaczonego gwiazdką.

             2W, 1N, 3W, 2NE, 1W, 2NE, 1W, 2NE, 2SE, 1W, 2SE, 1W, 2SE, 3W, 1S


       4  Dorysuj igłę kompasu w taki sposób, aby mapa była poprawnie zorientowana. Wy-
         znacz pozostałe główne kierunki geograficzne, wpisując na kompasie skróty ich
         nazw angielskich.

       26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33