Page 38 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 38

DZIAł 2. PoZNAJEMy PoGoDę I INNE ZJAWISKA PRZyRoDNICZE       2  Przeprowadź obserwację pogody na podstawie opisu znajdującego się na stronie 52
         podręcznika. Zapisz wyniki w tabeli.


              19.00


         Piątek   13.00              7.00


              19.00

         Czwartek  13.00
              7.00


              19.00


         Środa   13.00              7.00


              19.00

         Wtorek   13.00              7.00


              19.00
         Poniedziałek 13.00

              7.00        Dzień  tygodnia  Data Godzina Temperatura  powietrza Kierunek  wiatru Zachmurzenie Rodzaj opadu  atmosferycz- nego Wielkość  opadu Osady  atmosferyczne Inne zjawiska  pogodowe       36
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43