Page 26 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 26

Sprawdź się


               Podsumowanie działu 1

       1 Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.        Kiedy tylko przestał padać deszcz, Ewa z mamą poszły na spacer. Zza
        chmur wychodziło już słońce. Choć na głowę dziewczynki z gałęzi drzew

        spadały jeszcze zimne krople wody, to Ewa w ogóle nie zwracała na to uwa-
        gi. Było tak pięknie! Rozwijające się liście drzew miały intensywnie zielony
        kolor. Ptaki cudownie śpiewały. W powietrzu czuć było zapach wilgotnej zie-
        mi. Kiedy Ewa i jej mama przechodziły koło starej fontanny, dziewczynka

        podniosła z ziemi niewielki kamyk i wrzuciła go do wody.
        a  Odszukaj i zapisz wymienione w tekście:

       ■ składniki przyrody ożywionej.

       ■ składniki przyrody nieożywionej.

       ■ wytwory działalności człowieka.
        b  Jakimi zmysłami Ewa odbierała informacje z otoczenia? Uzupełnij tabelę. Wpisz na-

         zwy zmysłów i odpowiadających im narządów. Na końcu napisz, jakie informacje
         Ewa odebrała za pomocą każdego zmysłu.

         Zmysł    Narząd zmysłu          Odbierane informacje
        c  Który ze zmysłów nie został opisany w tekście? Dokończ opowiadanie, dopisując
         jedno zdanie, w którym pojawi się ten zmysł.
       24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31