Page 15 - Tajemnice przyrody 4
P. 15

Jak poznawać przyrodę?


       Doświadczenie pozwala na praktyczne potwierdzenie
      wyników uzyskanych we wcześniej wykonanych ekspery-
      mentach. Przeprowadza się je na podstawie wypracowanej
      już instrukcji postępowania. Poniżej zamieszczono przy-
      kład instrukcji doświadczenia, dzięki któremu Zuzia zba-
      dała wpływ światła na rozwój roślin.

       Na własne oczy
      1. Pytanie   Jak światło wpływa na kolor rzeżuchy?
      2. Hipoteza   Zaproponowałam odpowiedź,
              która wydawała mi się najbardziej
              prawdopodobna:
              Rzeżucha pozbawiona dostępu
              do światła nie jest zielona.
      3. Potrzebne  Przygotowałam materiały:
      materiały    torebkę nasion rzeżuchy, dwa małe
              spodki, ligninę, wodę, aluminiową folię
              nieprzepuszczającą światła.
      4. Przebieg   Wykonałam doświadczenie:
      doświadczenia
              a) W dwóch spodkach wyłożonych zwilżoną
                ligniną posiałam po około pół torebki nasion
                rzeżuchy. Ustawiłam spodki na stole.
              b) Podlewałam przez kilka dni nasiona taką
 Warto wiedzieć        samą ilością wody, tak aby lignina była
 Obserwacje terenowe      stale wilgotna.
 wymagają pewnej      c) Gdy nasiona wykiełkowały, postawiłam oba
 wiedzy. Na przykład      spodki na parapecie.
 dzięki informacji,     d) Nakryłam jeden spodek folią aluminiową,
 że zimorodek odżywia     a drugi spodek pozostawiłam odsłonięty.
 się rybami, wiemy, że   e) Przyglądałam się przez siedem dni, jak
 należy go szukać nad     rosną rośliny na obu spodkach. Robiłam
 rzeką.            też notatki.
      5. Obserwacje  Zaobserwowałam, że rośliny nieprzykryte
              folią są intensywnie zielone, a rośliny osłonięte
              folią aluminiową mają żółtawe zabarwienie.

      6. Wnioski   Na podstawie obserwacji
              wywnioskowałam, że rośliny pozbawione
              dostępu do światła nie są zielone.
              Moja hipoteza okazała się prawdziwa.
                                               13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20