Page 10 - Tajemnice przyrody 4
P. 10

1 Przyroda i jej składniki
      Czy mieszkasz w wielkim mieście, czy w małej miejscowości,
      bez trudu zauważysz wiele obiektów, które należą do świata przyrody.
      Obok nich znajdują się elementy stworzone przez ludzi.


      „  Czym jest przyroda?
      Przyroda to wszystko, co nas otacza, oprócz obiektów stwo-
      rzonych przez ludzi. Zaliczamy do niej również Wszech-
      świat, którego częścią jest nasza planeta. Wszystkie składni-
      ki przyrody możemy podzielić na nieożywione i ożywione.


      „  Co zaliczamy do nieożywionych składników
        przyrody?
      Do nieożywionych składników przyrody należą: skały, woda,
      powietrze oraz Słońce.
       Skały budują zewnętrzną warstwę Ziemi, czyli skorupę
      ziemską. W miarę upływu czasu skały rozpadają się i kru-
      szą, co przyczynia się do powstawania gleby.
       Woda pokrywa przeważającą część skorupy ziemskiej.
      Tworzy oceany, morza, rzeki i jeziora. Woda znajduje się
      także w glebie oraz pod nią, niekiedy nawet na głęboko-
      ści kilkuset metrów.                    Słońce         powietrze

               skały
                              woda


      Składniki przyrody nieożywionej są niezbędne do tego, aby na Ziemi mogło istnieć życie.


    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15