Page 13 - Tajemnice przyrody 4
P. 13

2 Jak poznawać przyrodę?




      Prawdziwy przyrodnik chce poznawać przyrodę i chronić ją przed
      zniszczeniem. Poznawaniu przyrody służą obserwacje, eksperymenty
      i doświadczenia. Aby je odpowiednio przeprowadzić, przyrodnik
      musi być ciekawy, cierpliwy, uważny i wytrwały.


      „  Przyrodę poznajemy dzięki zmysłom
      Poznawanie otaczającego świata umożliwiają nam zmysły:
      wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Narządami zmy-    Warto wiedzieć
      słów są części ciała: oczy, uszy, nos, język i skóra.    Osoby niewidome
       Najwięcej informacji dostarcza nam zmysł wzroku. Podzi-  mogą czytać,
      wianie biegających w parku wiewiórek czy rozpoznawanie   korzystając z alfabetu
      kształtu chmur umożliwiają oczy. Duże znaczenie w pozna-  Braille’a (czytaj: brajla).
                                    W tym alfabecie
      waniu przyrody ma także słuch. To dzięki uszom rozróżnia-  odpowiednikami
      my głosy ptaków i słyszymy grzmoty zapowiadające burzę.   liter są wypukłości
       Za węch jest odpowiedzialny nos, który umożliwia odczu-  papieru ułożone
      wanie tysięcy zapachów, między innymi zapachu kwiatów    w określony sposób.
                                    Niewidomi odczytują
      czy świeżo skoszonej trawy. Smak odczuwamy językiem.    je, przesuwając po nich
      Dzięki zmysłowi smaku bez trudu odróżniamy na przykład   końcami palców.
      słodkie winogrona od kwaśnych cytryn.
       Określenie kształtu przedmiotów, ich temperatury i ro-
      dzaju powierzchni umożliwia skóra. Dotyk pozwala nam
      stwierdzić, że igły świerka są ostre, sierść kota jest miękka,
      a woda w rzece – zimna.




















      Zmysły są naszymi przewodnikami po świecie. Dzięki nim widzimy, słyszymy i czujemy.
      Narządami zmysłów są: oczy, uszy, nos, język oraz skóra.


                                               11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18