Page 6 - PWN PEWNY START. AKTYWNI ZAWODOWO Karty pracy 2. Ogrodnictwo
P. 6

AKTYWNI ZAWODOWO. Ogrodnictwo. Karty pracy 2  © Wydawnictwo Szkolne PWN

      KARTA 37B. PRZYGOTOWANIE ZAGONÓW DO WYSIEWU NASION

1 Wytnij zdjęcia z podpisami z kart 37B i 37C. Korzystając z tekstu z karty 37A, ułóż
    je we właściwej kolejności. Wklej wszystkie elementy do zeszytu.

PRZEKOPYWANIE DZIAŁKI PRZEZNACZONEJ POD ZASIEW

SPULCHNIANIE ZIEMI PRZEZNACZONEJ POD ZASIEW

NAWOŻENIE ORGANICZNE DZIAŁKI PRZEZNACZONEJ POD ZASIEW
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11