Page 3 - PWN PEWNY START. AKTYWNI ZAWODOWO Karty pracy 2. Ogrodnictwo
P. 3

AKTYWNI ZAWODOWO. Ogrodnictwo. Karty pracy 2     © Wydawnictwo Szkolne PWN

   KARTA 7. CO TO JEST INSPEKT?

1 Przeczytaj tekst samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.

                  INSPEKT

  INSPEKT TO NAJCZĘŚCIEJ SKRZYNIA WYKONANA Z DREWNA
  LUB LEKKIEGO BETONU. W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTEGO
  MATERIAŁU MOŻE BYĆ ZAMOCOWANA W ZIEMI NA STAŁE LUB
  PRZENOŚNA. INSPEKT SŁUŻY DO UPRAWY ROŚLIN, GŁÓWNIE
  WARZYW, W OKRESIE WCZESNEJ WIOSNY I PÓŹNEJ JESIENI.
  NAJCZĘŚCIEJ JEST UMIESZCZANY W MIEJSCU OSŁONIĘTYM OD
  WIATRU I DOBRZE NASŁONECZNIONYM ORAZ NAKRYWANY
  OKNAMI INSPEKTOWYMI. DZIĘKI TEMU PANUJE W NIM
  ODPOWIEDNI MIKROKLIMAT.

2 Wybierz z tekstu dwa dowolne zdania i przepisz je poniżej.

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................
   1   2   3   4   5   6   7   8