Page 5 - PWN PEWNY START. AKTYWNI ZAWODOWO Karty pracy 2. Ogrodnictwo
P. 5

AKTYWNI ZAWODOWO. Ogrodnictwo. Karty pracy 2 © Wydawnictwo Szkolne PWN

   KARTA 30. NOWALIJKI

1 Policz skrzynki z sałatą, rzodkiewką i ze szczypiorem. Wpisz w okienka odpowiednie
  liczby. Następnie oblicz, ile jest wszystkich skrzynek. Uzupełnij obliczenia i odpowiedź.

    +=

    +=

    +=

    + +=

ODPOWIEDŹ: WSZYSTKICH SKRZYNEK JEST RAZEM   ,

W TYM: SKRZYNEK SAŁATY,           SKRZYNEK RZODKIEWKI

I  SKRZYNEK SZCZYPIORU.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10