Page 10 - PWN PEWNY START. AKTYWNI ZAWODOWO Karty pracy 2. Ogrodnictwo
P. 10

AKTYWNI ZAWODOWO. Ogrodnictwo. Karty pracy 2       © Wydawnictwo Szkolne PWN
   KARTA 62. ZASADY BHP PRZY OBSŁUDZE SPRZĘTU OGRODNICZEGO

1 Przeczytaj instrukcję.

      INSTRUKCJA BHP ODNOSZĄCA SIĘ
 DO KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OGRODNICZEGO

    STARANNIE PRZYGOTUJ SIĘ DO PRZEPROWADZENIA PRAC
           W OGRODZIE. ZANIM TAM PÓJDZIESZ:

1. ZABEZPIECZ DŁONIE, KTÓRE SĄ NAJCZĘŚCIEJ NARAŻONE
  NA RÓŻNE WYPADKI – WŁÓŻ

2. ZABEZPIECZ GŁOWĘ PRZED URAZAMI – WŁÓŻ

3. ZABEZPIECZ DROGI ODDECHOWE, ŻEBY UNIKNĄĆ WDYCHANIA
  PYŁÓW I SPALIN – WŁÓŻ

4. ZABEZPIECZ STOPY – WŁÓŻ ODPOWIEDNIE OBUWIE:
                        LUB

5. ZABEZPIECZ CIAŁO – WŁÓŻ

6. SPRAWDŹ, CZY SPRZĘT, KTÓREGO CHCESZ UŻYĆ, JEST SPRAWNY.
7. PO KAŻDEJ PRACY W OGRODZIE PAMIĘTAJ O ODPOWIEDNIEJ

  KONSERWACJI SPRZĘTU.
   5   6   7   8   9   10   11   12