Page 8 - PWN PEWNY START. CZYTAM SAM Moje relacje z innymi
P. 8

JAK ROZPOCZĄĆ I  PODTRZYMAĆ ROZMOWĘ?

                             TEMATY
                             ROZMÓW MOGĄ
                             BYĆ RÓŻNE.
                             ROZMOWĘ
                             Z  KOLEGĄ
                             MOŻNA
                             ROZPOCZĄĆ
                             NA WIELE
                             SPOSOBÓW.
                             JEŻELI WIDZISZ
                             KOLEGĘ PO  RAZ
                             PIERWSZY TEGO
DNIA, PRZYWITAJ SIĘ. ZAPYTAJ O TO, CO TERAZ ROBI.
POCZEKAJ NA  ODPOWIEDŹ. W  CELU PODTRZYMYWANIA
ROZMOWY ZADAWAJ DODATKOWE PYTANIA
ZACZYNAJĄCE SIĘ OD TAKICH SŁÓW JAK: „KTO”, „CO”,
„GDZIE”, „DLACZEGO”, „ILE”.
JEŚLI ROZMÓWCA NIE  CHCE JUŻ SŁUCHAĆ, PRZESTAŃ
MÓWIĆ. MOŻESZ TEŻ POPROSIĆ, ABY TERAZ ON
COŚ  OPOWIEDZIAŁ.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1. ODEGRAJ Z  KOLEGĄ SCENKĘ: ROZMOWA O TYM,
  CO ROBIŁ WCZORAJ.

2. ZAPYTAJ MAMĘ, O  CZYM MOŻESZ POROZMAWIAĆ
  Z  SĄSIADKĄ, KTÓRĄ SPOTKASZ PRZED DOMEM.

 14
   3   4   5   6   7   8   9   10