Page 6 - PWN PEWNY START. CZYTAM SAM Moje relacje z innymi
P. 6

TY DECYDUJESZ, Z  KIM SIĘ KOLEGUJESZ

                           JESTEŚ
                           ODPOWIEDZIALNY
                           ZA  PODEJMOWANE
                           PRZEZ SIEBIE
                           DECYZJE
                           I  ZA  SWOJE
                           ZACHOWANIE.
                           CZASEM KTOŚ CIĘ
                           OBRAŻA. POWIEDZ
                           MU O TYM. MOŻE
                           SIĘ ZDARZYĆ,
                           ŻE  NIE  ZMIENI
SWEGO POSTĘPOWANIA. NIE  MUSISZ NARAŻAĆ SIĘ
NA TRUDNE SYTUACJE. MOŻESZ ZDECYDOWAĆ, Z  KIM
CHCESZ SIĘ KOLEGOWAĆ. MOŻESZ UNIKAĆ OSÓB, KTÓRE
CIĘ OBRAŻAJĄ I  KRZYWDZĄ. W TEN SPOSÓB CHRONISZ
SIEBIE. NIE  Z  KAŻDĄ OSOBĄ TRZEBA SIĘ KOLEGOWAĆ.
KAŻDEGO TRZEBA SZANOWAĆ.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1. ODEGRAJ Z  KOLEGĄ SCENKĘ, W  KTÓREJ MÓWISZ,
  BY  PRZESTAŁ CIĘ OBRAŻAĆ. POWIEDZ MU:
  „TO,  CO  MÓWISZ, NIE  JEST MIŁE. PRZESTAŃ”.

2. ZAPYTAJ KOLEGĘ, DO  KOGO W  SZKOLE ZWRÓCI SIĘ
  Z  PROŚBĄ O  POMOC, GDY KTOŚ BĘDZIE CIĄGLE
  GO  OBRAŻAŁ I  MU DOKUCZAŁ.

                                                      11
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10