Page 4 - PWN PEWNY START. CZYTAM SAM Moje relacje z innymi
P. 4

JA W  ŚWIECIE

KAŻDY CZŁOWIEK ŻYJE WŚRÓD LUDZI.
NAWIĄZUJE Z  NIMI RELACJE. RELACJA TO  KONTAKT
DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB. PIERWSZĄ I  NAJWAŻNIEJSZĄ
RELACJĄ JEST RELACJA DZIECKO-RODZIC.
Z  RODZINĄ NAWIĄZUJESZ RELACJE RODZINNE. PODCZAS
WSPÓLNYCH ZABAW, W  PRZEDSZKOLU, W  SZKOLE
SPOTYKASZ KOLEŻANKI I  KOLEGÓW. ŁĄCZĄ WAS RELACJE
KOLEŻEŃSKIE. Z  NIEKTÓRYMI KOLEGAMI SPĘDZASZ
WIĘCEJ CZASU. MOŻESZ NA  NICH LICZYĆ. DARZYSZ ICH
SZCZEGÓLNYM ZAUFANIEM. TO  RELACJE PRZYJACIELSKIE.
DORASTASZ. ZAKOCHUJESZ SIĘ. SĄ TO  RELACJE INTYMNE.
SPOTYKASZ SĄSIADÓW. NIEKTÓRE OSOBY ZNASZ TYLKO
Z WIDZENIA. TO  DALSZE RELACJE SPOŁECZNE.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1. ZAPISZ W  ZESZYCIE, Z  KIM NAWIĄZUJESZ RELACJE
  RODZINNE.

2. ZAPYTAJ MAMĘ, JAK MA NA  IMIĘ JEJ PRZYJACIÓŁKA.

                                                       7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9