Page 5 - PWN PEWNY START. CZYTAM SAM Moje relacje z innymi
P. 5

JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
           ZA  RELACJE Z  INNYMI

RELACJA ZALEŻY OD  POSTAWY DWÓCH OSÓB. W  KAŻDEJ
RELACJI TY TEŻ JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA TO,
JAK ONA WYGLĄDA. WAŻNE JEST, JAKICH SŁÓW
UŻYWASZ. JAKĄ MASZ POSTAWĘ WOBEC INNYCH.
CZY JESTEŚ MIŁY I  OTWARTY NA  DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
CZY WIDZISZ JEGO POTRZEBY.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1. ZAPYTAJ MAMĘ, CO TO  ZNACZY, ŻE  JEST SIĘ
  OTWARTYM NA  DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

2. ODEGRAJ Z  KOLEGĄ SCENKĘ: KOLEGA ZAPOMNIAŁ
  DRUGIEGO ŚNIADANIA. ZAUWAŻYŁEŚ, ŻE  JEST
  SMUTNY. ZAPROPONUJ KOLEDZE, ŻE  PODZIELISZ SIĘ
  Z  NIM KANAPKĄ.

 8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10