Page 4 - PWN PEWNY START. CZYTAM SAM Dbam o zdrowie
P. 4

ODDYCHANIE

               NOS

             GARDŁO

              KRTAŃ

           TCHAWICA

           OSKRZELA

              PŁUCA

            UKŁAD ODDECHOWY

ABY ŻYĆ, MUSISZ ODDYCHAĆ. BEZ PRZERWY WDYCHASZ
I WYDYCHASZ POWIETRZE. W  POWIETRZU JEST TLEN,
KTÓRY JEST NIEZBĘDNY DO  ŻYCIA.
ODDYCHASZ ZA  POMOCĄ UKŁADU ODDECHOWEGO.
PODCZAS WDECHU POWIETRZE DOCIERA DO  PŁUC.
Z  PŁUC TLEN PRZEDOSTAJE SIĘ DO  KRWI I  JEST
ROZPROWADZANY PO  CAŁYM ORGANIZMIE.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1. ZAPYTAJ MAMĘ, CZY PODCZAS SNU CZŁOWIEK
  ODDYCHA.

2. ZAPYTAJ TATĘ, CZY CZŁOWIEK MOŻE ODDYCHAĆ
  POD  WODĄ.

 8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9