Page 4 - PWN PEWNY START. WOKÓŁ PÓR ROKU Karty pracy. Wokół zimy
P. 4

WOKÓŁ PÓR ROKU. Wokół zimy © Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o.

  RÓŻNE SPOSOBY ZAPISYWANIA DATY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 61
  ZAPISUJEMY DATĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 62

ROZDZIAŁ 6. CZAS NAM NIE CHCE SIĘ ZATRZYMAĆ: WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA
  RODZAJE ZEGARÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 63
  DOGONIĆ CZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 6
  JAK MIJA CZAS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 65

ROZDZIAŁ . JAK ODPOCZYWAMY ZIMĄ?
  ZBLIŻAJĄ SIĘ FERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 66
  SPORTY ZIMOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 6
  GDY JESTEM ŚWIADKIEM WYPADKU – BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 68
  UDANE FERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 69

ROZDZIAŁ 8. O PAMIĘCI I WDZIĘCZNOŚCI
  DZIEŃ BABCI I DZIADKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 0
  ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 1
  RODZINA ZUZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTY 2A, 2B

ROZDZIAŁ 9. O PRZYJAŹNI I MIŁOŚCI
  CZY POTRAFISZ OKAZAĆ SERCE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 3
  RELACJE MIĘDZY LUDŹMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA
  JAK ZACHOWUJE SIĘ PRZYJACIEL? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 5

ROZDZIAŁ 10. BEZ WODY NIE MA ŻYCIA
  CZY WIESZ, CO TO JEST H2O? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 6
  WODA ZMIENIA STAN SKUPIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA
  TRZY STANY SKUPIENIA WODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 8
  ZIMOWE OBSERWACJE POGODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 9
  DO CZEGO JEST POTRZEBNA WODA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 80
  JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 81
  CO ZANIECZYSZCZA WODĘ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 82

ROZDZIAŁ 11. ZIEMIA – NASZA PLANETA
  CZY ZIEMIA TO TYLKO GLEBA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 83
  KONTYNENTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 8
  W KRAINIE WIECZNYCH ŚNIEGÓW (ANTARKTYDA, ARKTYKA) . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 85
  MIESZKAŃCY ARKTYKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 86
   1   2   3   4   5   6   7   8   9