Page 2 - PWN PEWNY START. ŚWIAT WOKÓŁ MNIE Materiał edukacyjny
P. 2

SPIS TREŚCI

MOJE IMIĘ I NAZWISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          KARTA 1
MOJA PŁEĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     KARTA 2
MOJA NARODOWOŚĆ I MÓJ KRAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 KARTY 3–6
MOJE EMOCJE: RADOŚĆ, SMUTEK, STRACH, ZŁOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         KARTY 7–18
WIEM, ŻE KAŻDY JEST INNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            KARTA 19
MOI RODZICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      KARTA 20
JESTEM CÓRKĄ/SYNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           KARTA 21
JESTEM SIOSTRĄ/BRATEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            KARTA 22
MOI DZIADKOWIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        KARTA 23
JESTEM WNUCZKĄ/WNUKIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               KARTA 24
ŚWIĘTA RODZINNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         KARTA 25
MOJE OBOWIĄZKI W DOMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              KARTY 26–30
MÓJ CZAS WOLNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         KARTY 31–33
ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               KARTY 34–35
WAŻNE DOKUMENTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           KARTY 36–39
ŚRODKI KOMUNIKACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          KARTY 40–50
KLIENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KARTA 51
SKLEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KARTY 52–61
BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA 62
POCZTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   KARTY 63–65
TEATR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KARTY 66–68
KAWIARNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     KARTY 69–70
RESTAURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      KARTY 71–73
WAŻNE SYMBOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         KARTY 74–75
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        KARTY 76–81
POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   KARTY 82–87
POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              KARTY 88–92
NUMER ALARMOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          KARTA 93
APTECZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    KARTA 94
U LEKARZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     KARTY 95–98
ZDROWY TRYB ŻYCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          KARTY 99–105
IDENTYFIKATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       KARTY 106–108
BEZPIECZNE ZACHOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              KARTY 109–111
ZACHOWANIA INTYMNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            KARTY 112–114
OBCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTY 115–116
PRZEMOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    KARTY 117–118
   1   2   3   4   5   6   7