Page 6 - PWN PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK Materiał edukacyjny
P. 6

© Wydawnictwo Szkolne PWN                   PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK. Materiał edukacyjny

   KARTA 11

1 PRZECZYTAJ TEKST.

     KODEKS UCZNIA

                         1. BĄDŹ PUNKTUALNY.

DZIEŃ  DZIEŃ                  2. MÓW: DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA,
DOBRY! DDOZBIERŃY!
    DDDDDDDOOOOZZZBIBBBIIEEERRRRŃŃŃYYYY!!!! PROSZĘ,DZIEŃ DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.

                         DOBRY!

                         3. SŁUCHAJ, KIEDY INNI MÓWIĄ.

                         . PODNIEŚ RĘKĘ, KIEDY CHCESZ MÓWIĆ.

                         5. DBAJ O PORZĄDEK.

                         6. POMAGAJ INNYM.

                         . PROŚ O POMOC.

                         8. NIE BIJ INNYCH.

                                15
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11