Page 9 - PWN PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK Karty pracy. Lubię jesień
P. 9

PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK. Lubię jesień                © Wydawnictwo Szkolne PWN

   KARTA 21

1 POKOLORUJ NA ŻÓŁTO SAMOCHODY, KTÓRE JADĄ W PRAWĄ → STRONĘ.
   POKOLORUJ NA NIEBIESKO SAMOCHODY, KTÓRE JADĄ W LEWĄ ← STRONĘ.

W LEWO                               W PRAWO
   4   5   6   7   8   9   10   11   12