Page 3 - PWN PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK Karty pracy. Lubię jesień
P. 3

PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK. Lubię jesień              © Wydawnictwo Szkolne PWN

   KARTA 1

1 PRZECZYTAJ TEKST. POKAŻ NA OBRAZKU OLĘ. POKAŻ NA OBRAZKU ADAMA.

 TO JEST OLA.               TO JEST ADAM.
OLA MA 10 LAT.              ADAM MA 11 LAT.

2 POWIEDZ, ILE LAT MA OLA. ZAZNACZ PRAWIDŁOWĄ LICZBĘ.

123 56                  8       9 10 11 12

3 POWIEDZ, ILE LAT MA ADAM. ZAZNACZ PRAWIDŁOWĄ LICZBĘ.

123 56                  89      10 11 12
   1   2   3   4   5   6   7   8