Page 7 - PWN PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK Dobieranki. Dom, rodzina, świat
P. 7

✂
                          ✂
  ✂

✂

✂        PLECAK
        PLE CAK
    GITARA

✂

  GI TA RA

✂

✂         MAPA
        MA PA
    FOTEL

✂     TEL

   FO

✂
   2   3   4   5   6   7   8   9   10