Page 6 - PWN PEWNY START. INSTRUKCJE ZACHOWAŃ Komunikacja między nami
P. 6

KOMUNIKACJA MIĘDZY NAMI

• POWTÓRZ, JEŻELI KTOŚ CIĘ NIE ROZUMIE.

• NIE ZŁOŚĆ SIĘ NA OSOBĘ, KTÓRA CIĘ
 NIE ROZUMIE.

• NIE KRZYCZ, KIEDY KTOŚ CIĘ NIE ROZUMIE.
                 10
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10