Page 9 - PWN PEWNY START. AKTYWNI ZAWODOWO Materiał edukacyjny. ABC rękodzieła
P. 9

12

    SKRZYŻUJ ZE SOBĄ 6 RUREK O ZBLIŻONEJ DŁUGOŚCI –
     3 PIONOWO ORAZ 3 POZIOMO. TO BĘDZIE SZKIELET
              KONSTRUKCJI PODSTAWKI.

 13 14 15

SIÓDMĄ RURKĄ OWIŃ MIEJSCE SKRZYŻOWANIA, PRZEKŁADAJĄC JĄ
   PRZEZ KAŻDE RAMIĘ NA ZMIANĘ OD SPODU I OD GÓRY.

           16

GDY DOTRZESZ DO DRUGIEGO KOŃCA RURKI, WYSUŃ GO W GÓRĘ
            I PRZEPROWADŹ RURKĘ ZA NIM.

                                                         43
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14