Page 2 - PWN PEWNY START. AKTYWNI ZAWODOWO Materiał edukacyjny. ABC rękodzieła
P. 2

SPIS TREŚCI

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CO TO JEST RĘKODZIEŁO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PAPIEROPLASTYKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  ORIGAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  KUSUDAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  PAPIEROWA WIKLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  QUILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  IRIS FOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
DECOUPAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
CERAMIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  GARNCARSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  MASY PLAST YCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
  ODLEWY GIPSOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
M O Z A I K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
S Z YC I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
H A F T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
MATERIAŁY NATUR ALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
SUROWCE W TÓRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
WYKORZYSTANIE INNYCH MATERIAŁÓW . . . . . . . . . . . 171

                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7