Twoja przeglądarka nie jest
wspierana przez zasób

Oto, co możesz zrobić:
Zainstaluj przeglądarkę zgodną z wymaganiami zasobu:

Obróć ekran, aby wyświetlić zawartość.
Osoba dorosła
Z użyciem AED
Dziecko i niemowlę

Resuscytacja
krążeniowo-oddechowa

Plansza interaktywna z algorytmami RKO: osoby dorosłej,
z użyciem AED oraz dziecka i niemowlęcia

Rozpocznij

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Osoba dorosła
Z użyciem AED
Dziecko i niemowlę
Kontroluj jego stan
przytomny?
oddycha?
Zatamuj krwawienia
Kontroluj oddech (co 1 min)
tak
nie
tak
nie
Poszkodowany nieprzytomny
oddycha?
Niewskazana defibrylacja
Wskazana defibrylacja
nie
Zadzwoń po pogotowie ratunkowe albo poproś o to
inną osobę, jeśli niemowlę lub dziecko nie oddycha
Wykonaj 5 oddechów ratowniczych
Wykonaj 15 uciśnięć klatki piersiowej
z częstotliwością 100–120 razy na minutę
Kontynuuj wykonywanie uciśnięć i oddechów ratowniczych w stosunku 15 : 2 do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego
Niemowlę (1. rok życia)
Dziecko
Wróć do pełnego widoku