Page 8 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 8

Wstęp


    Otaczający nas świat – dzięki rozwojowi nauki i techniki – szybko się zmienia. Ale rozwój
    cywilizacyjny nie tylko ułatwia nam życie. Przynosi także nowe, nieistniejące wcześniej za-
    grożenia. Niektóre z nich dotyczą jednostek, każdego z nas, inne – dużych grup społecznych,
    a nawet całej ludzkości. Tych zagrożeń nie można lekceważyć.
     Problemy bezpieczeństwa nurtują ludzi na całym świecie. Zajmują się nimi rządy
    państw, specjalnie powołane do tego instytucje oraz różnego rodzaju organizacje pozarządo-
    we. O bezpieczne dzieciństwo, bezpieczną zabawę i naukę troszczą się Wasi rodzice, szkoła
    i wiele instytucji. Nie możecie jednak własnego bezpieczeństwa opierać tylko na staraniach
    innych; trzeba o nim myśleć samemu, wiedzieć, jak się zachować w krytycznej sytuacji, jak
    pomóc sobie i innym. Przez wiele lat, dzięki żmudnym obserwacjom i analizom różnych wy-
    darzeń, wypracowano procedury postępowania oraz rozwiązania organizacyjno-prawne,
    które mogą zwiększyć Wasze bezpieczeństwo. Te zagadnienia są przedmiotem nauczania
    na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa. W ich przyswojeniu pomoże Wam podręcz-
    nik, który trzymacie w rękach. Jego autor dołożył wszelkich starań, by był on interesujący,
    nowoczesny i aktualny, a także łatwy w odbiorze i atrakcyjny graficznie. Dzięki wiedzy,
    którą zdobędziecie na lekcjach, będziecie mieli pełną świadomość istniejących zagrożeń
    i umieli odpowiednio się zachować w trudnych sytuacjach.
     Warto pamiętać, że niebezpieczne sytuacje mogą się zdarzyć wszędzie i w każdym przy-
    padku trzeba będzie umieć sobie z nimi poradzić.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13