Page 7 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 7

definicje               schematy ilustrujące
      nowych pojęć               omawiane zagadnienia

          informacje                     wykresy
      szczególnie ważne i ostrzeżenia
                           zdjęcia przedstawiające
                           kolejne czynności ratownicze
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12