Page 6 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 6

Jak korzystać z podręcznika?
    podsumowania wiadomości                ćwiczenia praktyczne,
      zawartych w lekcji                 zadania do wykonania

                               zadania sprawdzające
    ciekawostki                   opanowanie materiału z ostatniej lekcji

                 infografiki i poglądowe ilustracje
                ułatwiające zapamiętanie wiadomości
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11