Page 6 - Tajemnice przyrody 4
P. 6

Spis treści
      DZIAŁ 1.  POZNAJEMY WARSZTAT PRZYRODNIKA
           1. Przyroda i jej składniki                      8
           2. Jak poznawać przyrodę?                      11
           3. Przyrządy i pomoce przyrodnika                  15
           4. Określamy kierunki geograficzne                  18
           5. Co pokazujemy na planach?                     23
           6. Jak czytamy plany i mapy?                     27
           7. Jak się orientować w terenie?                   30
            Podsumowanie działu 1                       33

      DZIAŁ 2.  POZNAJEMY POGODĘ I INNE ZJAWISKA PRZYRODNICZE
           1. Substancje wokół nas                       36
           2. Woda występuje w trzech stanach skupienia             40
           3. Składniki pogody                         45
           4. Obserwujemy pogodę                        50
           5. „Wędrówka” Słońca po niebie                    54
            Podsumowanie działu 2                       60

      DZIAŁ 3. POZNAJEMY ŚWIAT ORGANIZMÓW
           1. Organizmy mają wspólne cechy                   64
           2. Organizmy różnią się sposobem odżywiania             68
           3. Zależności pokarmowe między organizmami              73
           4. Rośliny i zwierzęta wokół nas                   76
            Podsumowanie działu 3                       81

      DZIAŁ 4. ODKRYWAMY TAJEMNICE CIAŁA CZŁOWIEKA
           1. Trawienie i wchłanianie pokarmu                  84
           2. Układ krwionośny transportuje krew                89
           3. Układ oddechowy zapewnia wymianę gazową              92
           4. Szkielet i mięśnie umożliwiają ruch                95
           5. Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu             99
           6. Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa      104
           7. Dojrzewanie to czas wielkich zmian                108
            Podsumowanie działu 4                       111


    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11