Page 5 - Tajemnice przyrody 4
P. 5

Poznaj swój podręcznik
                                        Na własne oczy
                                        to opisy obserwacji
     Dowiedz się więcej                          i doświadczeń
     obejmuje treści dodatkowe.                      do samodzielnego
                                        wykonania.     To najważniejsze!
     zawiera podsumowanie                           Krok po kroku
     tematu omawianego                             to instrukcje,
     podczas lekcji.
                                          jak opanować
                                          przydatne i ważne
                                          umiejętności.

     Czy wiesz,
     czy umiesz?
     to pytania i zadania
     związane z tematem
     lekcji. Trudniejsze
     polecenia oznaczono
     gwiazdką ( ).                                Strona
                                           działowa
                                           zawiera numer
                                           i tytuł działu
     Podsumowanie działu…                            oraz zagadkę.
     zawiera najważniejsze
     informacje z każdego działu.     Numer i tytuł
     znajdują się
     na początku                                Rozpoznaj…
     każdego tematu.                              zawiera
                                          ilustrowane
                                          opisy ciekawych
                                          obiektów
                                          przyrodniczych.
     Ważne
     definicje
     zaznaczono
     kolorem
     zielonym.

              Warto wiedzieć         Przyroda w sieci
              zawiera ciekawostki i informacje  to adresy ciekawych stron internetowych
              uzupełniające wiedzę.      poświęconych przyrodzie.


                                                3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10