Page 4 - Tajemnice przyrody 4
P. 4

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
          oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych
          do kształcenia ogólnego do nauczania przyrody, na podstawie opinii rzeczoznawców:
          mgr Zofii Szmidt, dr Leny Tkaczyk, dr Katarzyny Kozłowskiej.
          Etap edukacyjny: II
          Typ szkoły: szkoła podstawowa
          Rok dopuszczenia: 2017
          Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 863/2017


         Podręcznik został opracowany na podstawie Programu nauczania przyrody
         w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” autorstwa Jolanty Golanko.
         Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują.
         Zawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej
         w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować
         część publikacji jedynie na własny użytek.
                       Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl                   © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2017
                      ISBN 978-83-267-3100-6
                 Zagadki na stronach działowych: Iwona Wróbel
                  Konsultacja merytoryczna: Marcin Braun
               Redakcja merytoryczna i opracowanie redakcyjne: Justyna Leszko,
                   Katarzyna Górska-Golon, Lucyna Głębocka.
             Redakcja językowa: Aleksandra Kowalczyk-Pryczkowska, Grażyna Oleszkowicz.
                    Nadzór artystyczny: Kaia Juszczak.
                Projekt okładki: Ultra. Fotografia na okładce: Getty Images.
                 Projekt graficzny: Ewa Kaletyn, Aleksandra Szpunar.
                 Opracowanie graficzne: Ewa Kaletyn, Klaudia Jarocka.
                  Realizacja projektu graficznego: Dorota Gajda.
                  Fotoedycja: Beata Chromik, Bogdan Wańkowicz.
             Ilustracje: Ewelina Baran, Rafał Buczkowski, Marta Długokęcka, Zuzanna Dudzic,
                 Wioleta Herczyńska, Przemysław Kłosin, Marcin Oleksak.
                 Opracowanie kartograficzne: Zespół kartograficzny.

                       Nowa Era Sp. z o.o.
                   Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
                www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10
                     Druk i oprawa: Interak, Czarnków
   1   2   3   4   5   6   7   8   9