Page 8 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 8

DZIAŁ 1. POZNAJEMY WARSZTAT PRZYRODNIKA
       1 1 1   Przyroda i jej składniki                    Zobacz zdjęcia


                                            docwiczenia.pl
                                            Kod: T4VNST       1 W diagramie ukryto nazwy elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.             S  Ł  O  Ń  C  E  P  G  R  Z  Y  B  Y  R  Z

             P  O  W  I  E  T  R  Z  E  Y  S  K  A  Ł  Y

             L  U  D  Z  I  E  R  R  O  Ś  L  I  N  Y  O
             W  O  D  A  D  Z  W  I  E  R  Z  Ę  T  A  A        a  Zamaluj na zielono nazwy elementów należących do przyrody ożywionej,
         a na pomarańczowo – nazwy elementów należących do przyrody nieożywionej.
        b  Litery z niezamalowanych pól czytane kolejno utworzą hasło. Wyjaśnij je.

       2  Dorysuj na obrazku wybrane przez siebie elementy przyrody ożywionej oraz wytwo-
         ry działalności człowieka. Pokoloruj cały obrazek.

       6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13