Page 6 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 6

Spis treści
        DZIAŁ 1. POZNAJEMY WARSZTAT PRZYRODNIKA
             1. Przyroda i jej składniki                      6
             2. Jak poznawać przyrodę?                      8
             3. Przyrządy i pomoce przyrodnika                  10
             4. Określamy kierunki geograficzne                 13
             5. Co pokazujemy na planach?                    15
             6. Jak czytamy plany i mapy?                    17
             7. Jak się orientować w terenie?                  20
              Sprawdź się. Podsumowanie działu 1                24

        DZIAŁ 2. POZNAJEMY POGODĘ I INNE ZJAWISKA PRZYRODNICZE

             1. Substancje wokół nas                       28
             2. Woda występuje w trzech stanach skupienia            30
             3. Składniki pogody                         32
             4. Obserwujemy pogodę                        35
             5. „Wędrówka” Słońca po niebie                   38
              Sprawdź się. Podsumowanie działu 2                41

        DZIAŁ 3. POZNAJEMY ŚWIAT ORGANIZMÓW
             1. Organizmy mają wspólne cechy                   44
             2. Organizmy różnią się sposobem odżywiania             46
             3. Zależności pokarmowe między organizmami             48
             4. Rośliny i zwierzęta wokół nas                  50
              Sprawdź się. Podsumowanie działu 3                52
        DZIAŁ 4. ODKRYWAMY TAJEMNICE CIAŁA CZŁOWIEKA

             1. Trawienie i wchłanianie pokarmu                 54
             2. Układ krwionośny transportuje krew                57
             3. Układ oddechowy zapewnia wymianę gazową             59
             4. Szkielet i mięśnie umożliwiają ruch               61
             5. Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu             63
             6. Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa      66
             7. Dojrzewanie to czas wielkich zmian                68
              Sprawdź się. Podsumowanie działu 4                70
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11