Page 4 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 4

Zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z podręcznikiem Tajemnice przyrody dla klasy 4 dopuszczonym
           do użytku szkolnego i wpisanym do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
           do nauczania przyrody.

           Numer ewidencyjny podręcznika w wykazie MEN: 863/2017



          Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Zawartość publikacji możesz
          udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich
          treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
                              Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl







                       © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2017
                          ISBN 978-83-267-3187-7
                        Redaktor serii: Justyna Leszko.
                   Opracowanie redakcyjne i redakcja merytoryczna: Anna Kłopotek.
                      Redakcja językowa: Aleksandra Pryczkowska.
                  Konsultacje merytoryczne: Justyna Leszko, Katarzyna Górska-Golon.
                   Nadzór artystyczny: Kaia Juszczak. Projekt okładki: Ewa Kaletyn.
                      Projekt graficzny: Ewa Kaletyn, Klaudia Jarocka.
                   Realizacja projektu graficznego: Dorota Gajda, Kamilla Chmara.
                   Rysunki: Ewelina Baran, Elżbieta Buczkowska, Marta Długokęcka,
                  Marcin Franczak, Wioleta Herczyńska, Ewa Kaletyn, Ewa Sowulewska.
               Mapy: Redakcja Kartograficzna Nowa Era. Fotoedycja: Beata Chromik, Bogdan Wańkowicz.

                          Nowa Era Sp. z o.o.
                       Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
                    www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10
                       Druk i oprawa: LSC Communications Europe
   1   2   3   4   5   6   7   8   9