Page 13 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 13

Przyrządy i pomoce przyrodnika       2  Dopasuj do przyrządów właściwe informacje. Wpisz w ramki odpowiednie litery.
         A. Przydaje się zarówno w terenie, jak i w pracowni przyrodniczej.
         B. Obserwowany obiekt powinien być dobrze oświetlony.
         C. Powiększa obiekty nawet do tysiąca razy.

         D. Obserwowane obiekty muszą być odpowiednio przygotowane.
         E. Powiększa obiekt od około 8 do 10 razy.       3  Zapoznaj się z instrukcją, a następnie oblicz, ile lat mają drzewa, które rosną w po-
         bliżu twojej szkoły.

         Potrzebne materiały: klucz do oznaczania drzew, tabela wiekowa drzew (s. 127 w ze-
         szycie ćwiczeń), taśma miernicza, długopis, kartka, kalkulator.
        1  Wybierz do pomiaru kilka drzew. Sprawdź ich nazwy gatunkowe w kluczu do ozna-
         czania drzew. Zwróć uwagę, aby były to gatunki opisane w tabeli wiekowej.

        2  Zmierz obwód drzew na wysokości około 130 cm. Zapisz pomiary w tabeli.
        3  Oblicz średnicę pnia każdego drzewa (czyli jego grubość), dzieląc jego obwód przez
         liczbę 3,14. Zapisz wyniki w tabeli.
        4  Sprawdź w tabeli wiekowej, ile lat mają drzewa. Pamiętaj, że wyniki, które uzyskasz,
         to wyniki przybliżone.


            Nazwa gatunkowa         Obwód pnia   Średnica pnia   Przybliżony
                              (cm)       (cm)     wiek (lata)

             Topola biała           314       100        70
                                                   11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18